Please Wait
ארכיון משפחתי, עושה זיכרונות, אלבום זיכרונות, מחזיר את הזיכרון לסלון.

אוסף מילים שמנסות לתאר מה שאני עושה עם ארכיון התמונות הפרטי.

לכל משפחה יש ארגז, מזוודה, שקיות או כל צורה אחרת ש"זרוקה" בבויידעם ו/או במרתף ואיש אינו רואה את התמונות האלו עשרות בשנים.
אני מחזיר את הצילומים הישנים אל המשפחה בעזרת טיפול יסודי ואיכותי בתמונות ויצירת אלבומים חדשים ואיכותיים שמשלבים תמצות של התמונות ממרתפי החיים.

במהלך עבודתי למדתי עוד שזאת מתנה מקסימה לאירועים מיוחדים כמו ימי הולדת עגולים (50, 60, 70, 80, 90 וכו'), חתונות כסף וזהב ועוד.
"מוצר" הארכיון המשפחתי הינו מוצר חדש שאני מאוד מחובר אליו ולפני הכל מתוך העניין הגדול שלי בצילום בכלל ובתצלומים ישנים בפרט.

אני שמח להגיע לכל בית ובית לפגישה סביב הארכיון המשפחתי.
Please Wait
המזוודה, הארגז או כל מקום אחר שאנחנו שומרים את הצילומים הישנים שלנו. המפגש הראשוני שלי הוא עם הצילומים הישנים שעשרות שנים איש לא נגע בהם. מפה זה מתחיל.
Please Wait
סריקת הצילומים ובחירתם, לכל משפחה יש אוצרות גדולים של צילומים ישנים. אני סורק הכל ובוחר איזה צילומים יכנסו לאלבום המתחדש.
Please Wait
הצילומים, אני עוסק באמנות מתחילת שנות התשעים, הוצאתי ספר שנקרא "נכסי השולחן האבודים", בכל מפגש שלי עם ארכיון משפחתי אני מוצא צילומים נפלאים, כאלו שיכולים להיות חלק מאוסף מוזאוני.
Please Wait
האלבום, תהליך עשיית האלבום הינו תהליך ידני ואישי. האלבום הוא חלל הארכיון המשפחתי וככזה חשוב מאוד שיהיה איכותי ואסתטי, כזה שמחזיר את הזיכרון לסלון.